Povratak na pojmovnik

Leukociti i bjelančevine u mokraći

Normalan urin ima u tzv. sedimentu (pri mikroskopskom pregledu) obično 0-5 eritrocita i isto toliko leukocita. Veći broj eritrocita zovemo mikrohematurija, a leukocita leukociturija. Prvo se često nalazi kod bolesnika s kamencima mokraćnih puteva, tumorima ili u muškaraca sa značajno povećanom prostatom. Veći broj leukocita, sluzi i pozitivan nalaz bjelančevina viđa se kod upale mokraćnih puteva.

U tim slučajevima bolesnici obično i imaju simptome upale, kao što je učestalo mokrenje, pečenje a ponekad i povišena temperatura. Pri bakteriološkim analizama urina moguće je izolirati uobičajene uzročnike urinarnih infekcija: E.coli, Enterokok, Klebsiella, Proteus i dr. Ukoliko su kulture opetovano sterilne, a u sedimentu postoji leukociturija, treba pomišljati na tuberkulozu mokraćnih puteva.

Povećana količina bjelančevina u urinu može govoriti o oštećenju bubrega. Dnevna količina tako izgubljenih proteina obično je proporcionalna stupnju njihovih oštećenja.