Povratak na pojmovnik

Inkontinencija urina kod žena tijekom spolnog odnosa

Određeni broj žena, naročito u menopauzi, ima probleme s kontrolom mokrenja. Nevoljni bijeg urina nazivamo inkontinencijom. Postoje dvije osnovne grupe:

  • Statička ili stres inkontinencija, kod koje urin bježi tijekom fizičkih aktivnosti kao što su trčanje, ustajanje, kihanje
  • Urgentna inkontinencija koja je karakterizirana učestalim nagonom imperativnog mokrenja.

25% žena s jednom od ovih formi inkontinencije ima vrlo neugodan bijeg urina tijekom spolnog odnosa, naročito tijekom orgazma. Farmakološkom terapijom danas je moguće pomoći tim ženama u vrlo velikom postotku.