Povratak na pojmovnik

Inkontinencija urina kod žena (statička ili stres inkontinencija)

Mokraćni mjehur i mokraćna cijev se normalno nalaze unutar trbušne šupljine. Pri kašljanju ili naprezanju povišenje tlaka ravnomjerno se prenosi na vanjske stijenke mjehura i mokraćne cijevi, odnosno ventilnog mehanizma mjehura. Kod žena koje su više puta rađale ili je porod bio težak, dolazi do spuštanja mjehura, pa se povišenje tlaka u trbuhu prenosi na mjehur, ali ne i na ventilni mehanizam. Na taj način tlak u mjehuru pri kašljanju i naprezanju nadilazi tlak u ventilnom mehanizmu i dolazi do nekontroliranog bijega urina.

Treći tip inkontinencije posljedica je promjena na samoj stijenci mjehura, koje uzrokuju njegovu prekomjernu podražljivost. Očituje se nezadrživim nagonom na mokrenje i ukoliko WC nije u blizini može doći do bijega urina. Ovaj poremećaj naziva se urgencija ili urgentna inkontinencija. Najčešći je uzrok obična upala, no nerijetko uzrok može biti tumor ili kamen u mjehuru, kada je terapija naravno kirurška.

U određenim slučajevima ne možemo naći niti jedan od navedenih uzroka. Tada se radi o tzv. nestabilnom mjehuru, koji ima smanjen funkcionalni kapacitet, pa se podražaj na mokrenje javlja i kod malog volumena urina.