Povratak na pojmovnik

Fimoza

Radi se o poremećaju kod kojeg se kožica ne može prevući preko glavića. Radi se o prirođenom poremećaju ili je sužavanje otvora posljedica ranijih upala kožice, naročito u dijabetičara. Terapija je kirurška, tzv. obrezivanje ili cirkumcizija, a vrši se u lokalnoj anesteziji i traje cca. pola sata. Zahvat se može izvršiti u bilo kojoj urološkoj ustanovi ili privatnoj urološkoj praksi.