Poliklinika

Poliklinika Uro-centar najveća je privatna urološka zdravstvena ustanova posvećena liječenju uroloških bolesti kod žena i muškaraca. Osnovana je 1995. godine, a smještena u centru Zagreba u blizini Kvaternikovog trga. Lako je dostupna javnim gradskim prijevozom. U neposrednoj blizini nalaze se dvije javne garaže. Za pacijente koji dolaze izvan Zagreba dostupna je sa zagrebačke obilaznice preko Domovinskog mosta, Radničke ceste i Heinzelove ulice koja vodi direktno do Poliklinike.

Opremljena je najsuvremenijom opremom za dijagnostiku i liječenje uroloških bolesnika. Time je izbjegnuto čekanje i gubitak vremena za izvođenje dodatnih pretraga u različitim laboratorijima. Tim stručnjaka posvećen je individualnom pristupu bolesniku te postavljanju ispravne dijagnoze i terapije u što kraćem roku.

Poliklinika je povezana s vrhunskim zdravstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu, što u slučaju potrebe za dodatnim liječenjem pacijentu omogućava odabir.

Stručni tim

prim.dr.Čičin-Šain Urolog, Nefrolog

prim.dr. Dalibor Čičin-Šain

Priznati stručnjak s višegodišnjim kliničkim iskustvom. Na Klinici za urologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu - KBC Rebro, obnašao dužnost voditelja Odjela za endourologiju. Magistrirao na temi transplantacijske imunologije. Dugi niz godina radio u timu za transplantaciju bubrega na Klinici za urologiju. Nekoliko godina proveo u Institutu za urologiju pri University College London gdje se bavi problemom poremećaja mokrenja, impotencije i urološkom onkologijom.

Više godina sudjelovao u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Autor brojnih članaka objavljenih u domaćim i stranim stručnim časopisima. S istraživačkim i znanstvenim radovima sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima Europskog i Svjetskog urološkog društva. Koautor u tri udžbenika za studente i specijalizante iz urologije, kirurgije i urološke onkologije.

Član:

 • Hrvatskog urološkog društva (HUD)
 • European Association of Urology (EAU)
 • Royal Society of Medicine (UK)
Otvori u posebnoj stranici
prim.dr.Nikica Kalauz, Urolog | Uro-Centar | Zagreb

prim.dr. Nikica Kalauz

Urološko obrazovanje stekao na klinici za urologiju rebro. Tijekom višegodišnjeg rada u više navrata boravio na subspecijalističkoj izobrazbi iz područja endourologije, ESWL i renovaskularne kirurgije. Stalno prisutan na svim značajnim urološkim skupovima u zemlji i inozemstvu. Kao predavač sudjeluje na kongresima u zemlji i inozemstvu. Objavio niz stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Godinama aktivno prisutan u Hrvatskom urološkom društvu.

Član:

 • Hrvatskog urološkog društva (HUD)
 • European Association of Urology (EAU)
prim.dr. Petar Juzbašić, Urolog, Onkolog | Uro-Centar | Zagreb

prim.dr. Petar Juzbašić

Urologiju specijalizirao i radio u urološkoj klinici rebro. Boravio na edukaciji u Italiji, Francuskoj i Danskoj. Obnašao dužnost pročelnika Odjela u Urološkoj klinici. Godinama se bavio onkološkom i transplantacijskom kirurgijom. Objavio preko 40 radova u domaćim i stranim časopisima.

Član:

 • Hrvatskog urološkog društva (HUD)
 • European Association of Urology (EAU)
prof.dr.sc. Danica Batinić, Nefrolog, Pedijatar, Urolog | Uro-Centar | Zagreb

prof.dr.sc. Danica Batinić

Priznati je stručnjak pedijatar i subspecijalist dječje nefrologije i urologije s dugogodišnjim kliničkim iskustvom kao rukovoditelj Zavoda za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju KBC Rebro u Zagrebu, te rukovoditelj Referentnog centra za dječju nefrolgiju i Referentnog centra za poremećaje mokrenja Republike Hrvatske. Redoviti je profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Edukaciju dječjeg nefrologa stekla je u Klinici za pedijatriju u Zagrebu, te klinikama u Lundu, Birminghamu, Aarhusu i Parizu. Posebno se bavi ultrazvučnom dijagnostikom, urodinamikom, endoskopskim liječenjem vezikoureteralnog refluksa, glomerulonefritisom i nefrotskim sindromom.

Objavila je 255 znanstvenih i stručnih radova, te je kao profesor sudjelovala u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na hrvatskom i engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i objavila preko 50 nastavnih tekstova i poglavlja u knjigama. Bila je voditelj više znanstvenih projekata iz dječje nefrologije. Član je europske studijske grupe ESPN/ERA-EDTA registra bubrežnog zatajenja i trasnplantacije u djece. Istraživač je u Hrvatskom znanstvenom centru izvrsnosti za regenerativnu medicinu.

Osnovala je Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju Hrvatskog liječničkog zbora i bila njegov dugogodišnji predsjednik.

Član:

 • Hrvatsko društvo za pedijatriju
 • Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
 • Hrvatski liječnički zbor
 • European Society for Pediatric Nephrology (ESPN)
 • International Pediatric Nephrology Association (IPNA)
dr.med. Slaven Ovčariček, Urolog, Onkolog | Uro-Centar | Zagreb

dr.med. Slaven Ovčariček

Urološko specijalističko obrazovanje stekao u Zavodu za urologiju KB Sveti Duh. Urolog operater s višegodišnjim kliničkim i dijagnostičkim iskustvom. Uz opću urologiju, u svakodnevnom radu poseban naglasak prema operativnoj onkološko- rekonstruktivnoj urološkoj problematici. Subspecijalist urološke onkologije, liječnik u jedinici intenzivnog liječenja urologije KB Sveti Duh. Polaznik poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija “Molekularne bioznanosti” u cilju stjecanja titule doktora znanosti.

Pohađao domaće te međunarodne tečajeve urološke izobrazbe (npr. laparoskopija u urologiji, ureterorenoskopija), kontinuirano unapređuje znanja i vještine, aktivno znanstvenim sažetcima te istraživačkim radom sudjeluje na stručnim urološkim sastancima i kongresima.

Član:

 • Hrvatskog urološkog društva (HUD)
 • European Association of Urology (EAU)
 • Hrvatski liječnički zbor
dr.sc. Tanja Jurin, Psihologinja | Uro-Centar | Zagreb

dr.sc. Tanja Jurin

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu gdje je kasnije stekla titulu sveučilišne specijalistice iz kliničke psihologije te doktorice znanosti iz područja kliničke psihologije. Trenutno je zaposlena kao viša asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a već punih 15 godine osim znanstvenog i predavačkog rada bavi se i kliničkim radom (od psihodijagnostike, savjetovanja i psihoterapije) osobama s različitim psihičkim smetnjama i problemima. Psihoterapijsku izobrazbu započela 2005. godine edukacijom iz kognitivno bihevioralne terapije, nakon čega ubrzo započinje i s edukacijom iz seksualne terapije.

2012. godine stekla je certifikat iz seksualne psihoterapije u organizaciji Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. Sudjeluje u edukaciji novih polaznika seksualne psihoterapije, ima bogato iskustvo u radu sa osobama koje imaju seksualne probleme i smetnje.

Član:

 • Hrvatska psihološka komora
 • Hrvatsko udruženje za bihevioralne i kognitivne terapije
 • Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Suradnja sa zdravstvenim ustanovama i bolnicama

 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb
 • Zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štampar, Zagreb
 • KBC Rebro, Zagreb
 • KBC, Zagreb
 • KB Merkur, Zagreb
 • Synlab, Zagreb
 • Poliklinika ViroGena Plus, Zagreb
 • Institute of Urology, London
 • Charing Cross Hospital, London
 • Hospital Edouard Herriot, Lyon
 • Medizinische Universität Innsbruck
 • Mayo Clinic, USA
 • Martini Clinic Prostate Cancer Center, University Clinic Eppendorf, Hamburg

Osiguravajuće kuće

Korisnici polica osiguranja kod Croatia Osiguranja i Uniqa Osiguranja mogu dogovoriti zakazane preglede kod nas kako bi zaobišli liste čekanja u javnim ustanovama.